skip to content

Käsitöölaat

13. JA 14. AUGUSTIL 2022
TOIMUMISKOHT: HAAPSALU PROMENAAD
TOIMUMISAEG: laupäeval kell 10–19, pühapäeval kell 10-16.
Kui jaksu ja soovi on, võib kaubelda ka kauem.


Kauplemiskohad on välja müüdud.

 

OSALEMISTINGIMUSED KAUPLEJALE:

• Korraldajal on õigus kauplejaid valida! Registreerimistähtaeg on 31. mai. Kõik saabunud taotlused vaadatakse eraldi läbi ja tehtud otsusest teavitatakse kauplejat kirjalikult taotlusesse märgitud e-posti aadressil juunikuu jooksul.

• Korraldaja määrab kauplejate paigutuse laadal. Korraldaja jätab endale õiguse paigutada kauplejad vastavalt tootegruppidele.

• Kaupleja ei või oma asukohta laadal omavoliliselt ümber paigutada.

• Autot laada ajaks laadaplatsile jätta ei saa! Autoga võib oma kauplemiskoha juurde sõita enne laada algust kauba maha laadimise ajaks ja kauba ära viimiseks peale eeskava lõppu laadalavadel. Kella 10st kuni 19ni on laada-alal autoga liiklemine KEELATUD! Haapsalu linnas on parkimine tasuta.

• Kauplemiskohtade kättenäitamine ja ülesseadmine toimub laupäeva hommikul alates kella kuuest. 

• Seoses koroonaviiruse levikuga peab iga kaupleja olema varustatud käte desinfitseerimisvahendiga oma klientide jaoks.

• Kaupleja kujundab enda müügiplatsi ise ning vastutab oma müügikoha, toodete säilimise ja võimalike kahjustuste eest.

• Iga kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest ürituse ajal ning on kohustatud koristama selle enne laadalt lahkumist.

• Iga kaupleja vastutab oma kauplemiskohale ööseks jäetud inventari ja kauba eest.

• Kõik, kes avalikul üritusel toitu sh alkoholi müüvad ja/või valmistavad, peavad oma tegevusest eelnevalt olema teavitanud PTAd. Täpsem info teavitamise ja ohutu toidu müümise ja valmistamise kohta on leitav ameti kodulehel.

• Üheks laadapäevaks kohti ei broneerita!

• Kaupleja saab õiguse müügipinnale pärast arve tasumist. Tähtajaks tasumata arved ja registreerimised tühistatakse.

• Kui osavõtumaksu juba tasunud kaupleja loobub osalemisest, tagastatakse vaid 1/2 summast.

• Oma kauplemiskoha edasiandmine teisele ei ole lubatud!

• Kaupleja kohustub müüma ainult registreerumisel nimetatud tooteid!

• Korraldajal on õigus nõuda kauplejalt tõestust kauba päritolu kohta.

 

Hinnakiri:

Käsitöö 20 €/m
Käsitöö elektrivajadusega 25 €/m

Toidukaubad 25 €/m
Toidukaubad elektrivajadusega 30 €/m

Toitlustamine 30 €/m
Toitlustamine elektrivajadusega 35 €/m

Alkohol 50 €
Elektriühenduse loomine 10 €
Laadalaud katusega 15 €
 

Väikseim müügikoht 2 m.