skip to content

Käsitöölaat

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD! KAUPLEMISKOHAD ON VÄLJA MÜÜDUD! 
 

Valge Daami käsitöölaat 24. - 26. august 2018

Valge Daami ajal on Karja tänav käsitöötänav, mille märksõnadeks on Eesti rahvuslik käsitöö ning rahvakultuur. 

Laada algus on 24. augustil kell 12.00 ning 25. ja 26. augustil kell 10.00. Laadapäeval lõpuaega ei ole, kaubelda on lubatud nii kaua kui keegi soovib.


KAUPLEMISTINGIMUSED

• Korraldajal on õigus kauplejaid valida! Kõik saabunud taotlused vaadatakse eraldi läbi ja tehtud otsusest teavitatakse kauplejat kirjalikult. 

• Korraldaja määrab kauplejate paigutuse laadal. Korraldaja jätab endale õiguse paigutada kauplejad vastavalt tootegruppidele.

• Kaupleja ei või oma asukohta laadal omavoliliselt ümber paigutada!

• Autot laada ajaks Karja tänavale jätta ei saa! Autoga võib oma kauplemiskoha juurde sõita enne laada algust kauba maha laadimise ajaks ja kauba ära viimiseks peale eeskava lõppu laadalavadel. Kella 10st kuni 19ni on laada-alal autoga liiklemine KEELATUD! Autot võib parkida Lossiplatsil või kõrvaltänavatel. Haapsalus on parkimine tasuta.

• Kauplemiskohtade jagamine ja ülesseadmine toimub 24. augusti hommikul alates kella 7-st.

• Kaupleja kujundab enda müügiplatsi ise ning vastutab oma müügikoha, toodete säilimise ja võimalike kahjustuste eest.

• Iga kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest ürituse ajal ning on kohustatud koristama selle enne laadalt lahkumist.

• Iga kaupleja vastutab oma kauplemiskohale ööseks jäetud telgi ja muude esemete eest.

• Müügitaotlus saata korraldaja e-aadressile info(at)kultuurimaja(dot)ee

 Registreerumisel märkida:
KINNITAN, ET OLEN TUTVUNUD OSALEMISTINGIMUSTEGA KODULEHEL!

OSALEJA (ARVE SAAJA)

AADRESS
E-POST
KONTAKTISIK
TELEFONINUMBER
REGISTRINUMBER VÕI ISIKUKOOD
MÜÜDAVA KAUBA SORTIMENT VÕI PAKUTAVAD TEENUSED
SOOVITUD KAUPLEMISPINNA SUURUS MEETRITES (laius x sügavus) 

ELEKTRIVAJADUS (kW)
KAS PÜSTITATAKSE TELK?
PILT KAUBAST või LINK KODULEHELE/ FB LEHELE
Lisada võib kõike, mida peate veel oluliseks.

• Üheks laadapäevaks kohti ei broneerita!

• Müüja saab õiguse müügipinnale pärast arve tasumist. Tähtajaks tasumata arved ja registreerimised tühistatakse.

• Kui osavõtumaksu juba tasunud kaupleja loobub osalemisest, tagastakse vaid 1/2 summast.

• Oma kauplemiskoha edasiandmine teisele ei ole lubatud!

• Kaupleja kohustub müüma ainult registreerumisel nimetatud tooteid.

• Korraldajal on õigus nõuda kauplejalt tõestust kauba päritolu kohta.


HINNAKIRI
(3 laadapäeva eest)

Käsitöö:
Väikseim müügiplats suurusega 2 x 2 m - 30 €
Lisameeter - 15 €

Toit:
Väikseim müügiplats suurusega 2 x 2 m - 40 €
Lisameeter - 20 €

Toitlustamine:

Väikseim müügiplats suurusega 2 x 2 m - 50 €
Lisameeter 25 €

Müügilaud riidest varikatusega (lauaplaadi mõõdud 165 x 70 cm) - 15 €
(Saab tellida lisaks müügiplatsile.Tellimisel arvesta, et sinu plats ka tellitud arvu laudu mahutaks)

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Info tel. 472 4470
Registreerimine: info(at)kultuurimaja(dot)ee