skip to content

Käsitöölaat

 REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD! KAUPLEMISKOHAD ON BRONEERITUD!


Valge Daami käsitöölaat 11. - 13. august 2017

Valge Daami ajal on Karja tänav käsitöötänav, mille märksõnadeks on Eesti rahvuslik käsitöö ning rahvakultuur. Tulge kauplema käsitöölaadale!

Laada algus on 11. augustil kell 12.00 ning 12. ja 13. augustil kell 10.00. Laadapäeval lõpuaega ei ole, kaubelda on lubatud nii kaua kui keegi soovib.


KAUPLEMISTINGIMUSED

• Korraldajal on õigus kauplejaid valida!

• Korraldaja jätab endale õiguse paigutada kauplejad vastavalt tootegruppidele.

• Kauplejate paigutuse määrab korraldaja.

• Kaupleja ei või oma asukohta laadal omavoliliselt ümber paigutada!

• Autot laada ajaks Karja tänavale jätta ei saa! Autoga võib oma kauplemiskoha juurde sõita enne laada algust kauba maha laadimise ajaks ja kauba ära viimiseks peale eeskava lõppu laadalavadel. Autot võib parkida Lossiplatsil või kõrvaltänavatel. Haapsalus on parkimine tasuta.

• Kauplemiskohtade jagamine ja ülesseadmine toimub 11. augusti hommikul alates kella 7-st.

• Kaupleja kujundab enda müügiplatsi ise ning vastutab oma müügikoha, toodete säilimise ja võimalike kahjustuste eest.

• Iga kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest ürituse ajal ning on kohustatud koristama selle enne laadalt lahkumist.

• Iga kaupleja vastutab oma kauplemiskohale ööseks jäetud telgi ja muude esemete eest.

• Müügisoovi korral palume saata vabas vormis kaupleja andmed ning kauplemispinna suurus ruutmeetrites korraldaja e-aadressile info(at)kultuurimaja(dot)ee

 Registreerumisel märkida:
OSALEJA
AADRESS
E-POST
KONTAKTISIK
TELEFONINUMBER
REGISTRINUMBER VÕI ISIKUKOOD
MÜÜDAVA KAUBA SORTIMENT VÕI PAKUTAVAD TEENUSED
SOOVITUD KAUPLEMISPINNA SUURUS RUUTMEETRITES
ELEKTRIVAJADUS (kW)
KAS PÜSTITATAKSE TELK?
PILT KAUBAST või LINK KODULEHELE/ FB LEHELE
Lisada võib kõike, mida peate veel oluliseks.

• Üheks laadapäevaks kohti ei broneerita!

• Müüja saab õiguse müügipinnale pärast arve tasumist, mis saadetakse kauplejale pärast registreerumist korraldaja elektronposti aadressil. Kui arvel märgitud summa on maksmata arvel märgitud kuupäevaks, tühistab korraldaja nii arve kui registreerumise.

• Osavõtumaks ei kuulu tagastamisele.

• Oma kauplemiskoha edasiandmine teisele ei ole lubatud!

• Kaupleja kohustub müüma ainult registreerumisel nimetatud tooteid.

• Korraldajal on õigus nõuda kauplejalt tõestust kauba päritolu kohta.


HINNAKIRI

Käsitöö ja talukaup:
Müügiplats suurusega 2 x 2 meetrit  - 24 eurot (kolme päeva eest)
Lisameeter - 12 eurot
Müügilaud riidest varikatusega (lauaplaadi mõõdud 165 x 70 cm) - 12 eurot (saab tellida lisaks müügiplatsile)

Toitlustamine koos alkoholiga:
Müügiplats (suurus kokkuleppel) – 100 eurot (kolme päeva eest)

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Info tel. 472 4470
Registreerimine: info(at)kultuurimaja(dot)ee