skip to content

Käsitöölaat

Valge Daami käsitöölaat 17. - 18. august 2019

LAADALE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD! KAUPLEMISKOHAD ON VÄLJA MÜÜDUD!

OSALEMISTINGIMUSED

• Korraldajal on õigus kauplejaid valida! Kõik saabunud taotlused vaadatakse eraldi läbi ja tehtud otsusest teavitatakse kauplejat kirjalikult taotlusesse märgitud e-posti aadressil. 

• Korraldaja määrab kauplejate paigutuse laadal. Korraldaja jätab endale õiguse paigutada kauplejad vastavalt tootegruppidele.

• Kaupleja ei või oma asukohta laadal omavoliliselt ümber paigutada! 

• Autot laada ajaks Karja tänavale jätta ei saa! Autoga võib oma kauplemiskoha juurde sõita enne laada algust kauba maha laadimise ajaks ja kauba ära viimiseks peale eeskava lõppu laadalavadel. Kella 10st kuni 19ni on laada-alal autoga liiklemine KEELATUD! Autot saab parkida kõrvaltänavatel. Haapsalu linnas on parkimine tasuta.

• Kauplemiskohtade jagamine ja ülesseadmine toimub laupäeva hommikul alates kella viiest.

• Kaupleja kujundab enda müügiplatsi ise ning vastutab oma müügikoha, toodete säilimise ja võimalike kahjustuste eest.

• Iga kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest ürituse ajal ning on kohustatud koristama selle enne laadalt lahkumist.

• Iga kaupleja vastutab oma kauplemiskohale ööseks jäetud telgi ja muude esemete eest.

• Üheks laadapäevaks kohti ei broneerita!

• Kaupleja saab õiguse müügipinnale pärast arve tasumist. Tähtajaks tasumata arved ja registreerimised tühistatakse.

• Kui osavõtumaksu juba tasunud kaupleja loobub osalemisest, tagastatakse vaid 1/2 summast.

• Oma kauplemiskoha edasiandmine teisele ei ole lubatud!

• Kaupleja kohustub müüma ainult registreerumisel nimetatud tooteid.

• Korraldajal on õigus nõuda kauplejalt tõestust kauba päritolu kohta.


HINNAKIRI 

Käsitöö:
Väikseim müügiplats suurusega 2 x 2 m - 30 €
Lisameeter - 15 €

Toit:
Väikseim müügiplats suurusega 2 x 2 m - 40 €
Lisameeter - 20 €


Toitlustamine:

Väikseim müügiplats suurusega 2 x 2 m - 50 €
Lisameeter 25 €

Müügilaud riidest varikatusega (lauaplaadi mõõdud 165 x 70 cm) - 15 €
(Saab tellida lisaks müügiplatsile.Tellimisel arvesta, et sinu plats ka tellitud arvu laudu mahutaks)