skip to content

Käsitöölaat

21. JA 22. AUGUSTIL 2021 
NB! UUS TOIMUMISKOHT: HAAPSALU PROMENAAD

Laada toimumisaeg mõlemal päeval kell 10 – 19.
Kui jaksu ja soovi on, võib kaubelda ka kauem.


Kauplejate registreerimine on lõppenud. Kohad on täis.

 

OSALEMISTINGIMUSED KAUPLEJALE:

• NB! Seoses linna peatänava remondiga (Posti tn) toimub Valge Daami käsitöölaat Haapsalu promenaadil! 

• Korraldajal on õigus kauplejaid valida! Registreerimistähtaeg on 31. mai. Kõik saabunud taotlused vaadatakse eraldi läbi ja tehtud otsusest teavitatakse kauplejat kirjalikult taotlusesse märgitud e-posti aadressil juunikuu jooksul.

• Korraldaja määrab kauplejate paigutuse laadal. Korraldaja jätab endale õiguse paigutada kauplejad vastavalt tootegruppidele.

• Kaupleja ei või oma asukohta laadal omavoliliselt ümber paigutada.

• Autot laada ajaks laadaplatsile jätta ei saa! Autoga võib oma kauplemiskoha juurde sõita enne laada algust kauba maha laadimise ajaks ja kauba ära viimiseks peale eeskava lõppu laadalavadel. Kella 10st kuni 19ni on laada-alal autoga liiklemine KEELATUD! Haapsalu linnas on parkimine tasuta.

• Kauplemiskohtade kättenäitamine ja ülesseadmine toimub laupäeva hommikul alates kella kuuest. 

• Seoses koroonaviiruse levikuga peab iga kaupleja olema varustatud käte desinfitseerimisvahendiga oma klientide jaoks.

• Kaupleja kujundab enda müügiplatsi ise ning vastutab oma müügikoha, toodete säilimise ja võimalike kahjustuste eest.

• Iga kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest ürituse ajal ning on kohustatud koristama selle enne laadalt lahkumist.

• Iga kaupleja vastutab oma kauplemiskohale ööseks jäetud inventari ja kauba eest.

• Üheks laadapäevaks kohti ei broneerita!

• Kaupleja saab õiguse müügipinnale pärast arve tasumist. Tähtajaks tasumata arved ja registreerimised tühistatakse.

• Kui osavõtumaksu juba tasunud kaupleja loobub osalemisest, tagastatakse vaid 1/2 summast.

• Oma kauplemiskoha edasiandmine teisele ei ole lubatud!

• Kaupleja kohustub müüma ainult registreerumisel nimetatud tooteid!

• Korraldajal on õigus nõuda kauplejalt tõestust kauba päritolu kohta.

 

HINNAKIRI 

Käsitöö:
Väikseim müügiplats suurusega 2 x 2 m - 30 €
Lisameeter - 15 €

Toit:
Väikseim müügiplats suurusega 2 x 2 m - 40 €
Lisameeter - 20 €

Toitlustamine (ilma alkoholita):
Väikseim müügiplats suurusega 2 x 2 m - 50 €
Lisameeter 25 €

Müügilaud riidest varikatusega (lauaplaadi mõõdud 165 x 70 cm) - 15 €
(Saab tellida lisaks müügiplatsile. Tellimisel arvesta, et sinu plats ka tellitud arvu laudu mahutaks)

Elektriühenduse loomine: 10 €


Hinnad sisaldavad käibemaksu.